o nas

Последнее время было много вопросов и разных версий по поводу истории создания признаков дихотомии социона и их названий. Вот мои пояснения: Под влиянием работ Аушры АугустинавичутеСоцион” i „Дуальная природа человекапоявилась моя чисто математическая работа под названием: „Признаки дихотомии Социона”. На самом деле основным инициирующим моментом для меня стал признак аристократы-демократы. Он был ортогонален
Czytaj więcej

Jesteśmy zespołem młodych profesjonalistów, którzy studiują, Doskonałość i promowanie wiedzy socionic, Techniki i technologie gotowe. Nowy socjonika opiera się na fundamencie nauki opartej socionical Aushra Augustinavichiute, jak również do badania najstarszych szkół naukowych w socjonika takich jak Szkoła socjonika Humanitarnej (założony w. W. Gulenko w 1993 miasto) i inne. nowy Sotsionika, jako kierunek, Była to odpowiedź na potrzebę opracowania
Czytaj więcej